home
home home

2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

ҚОРДАЙ АУДАНЫ

СТЕПНОЙ АУЫЛДЫҚ

ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ

ӨКІМ

 

2019 ж. «10» сәуір

А К И М СТЕПНОВСКОГО

АУЛЬНОГО ОКРУГА

КОРДАЙСКОГО РАЙОНА

ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

от  «____» ____________ 20___г.

 

                                                                           № 20- ө

 

Степной ауылы                                                                                                                                  село Степное

 

 

«2019-2021 жылдарға арналған

бюджеттік бағдарламаларды

бекіту туралы»

№35-ө өкіміне  өзгерістер  енгізу

 

 

1.Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министірінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұны қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығына сәйкес, «2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы №43-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 05 сәуірдегі №48-2 шешіміне сәйкес, «Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ-ң 2018 жылғы 29 желтоқсандағы  «Бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы» №35-ө өкіміне өзгерістер енгізілсін.

2.Степной ауылдық округі әкімі аппаратының бас маман-есепшісі Жулдуз Батырхановна Қызыроваға веб сайтқа орналастыру жұмыстары жүктелсін.

Негіздеме: бас маман есепші Ж.Қызырованың қызметтік жазбасы.

 

 

Ауылдық округінің әкімі                                                           Ж.Спанов

 

 

 

 

               «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің

экономика және бюджеттік

 жоспарлау бөлімінің басшысы

_________________ С.Абдужалиева

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «10» сәуір  №20 ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной

коды және атауы:                                             ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001«Аудандық маңызы бар қала,

және атауы:                                                       кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:         Степной ауылдық округі әкімі  Ж.Спанов

 

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы                    02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной  ауылдық округі әкімінің аппараты»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2018 жылғы

26 желтоқсандағы №43-2 шешімі

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты ауылдық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Аппаратын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Аппаратын қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы  Степной ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау   бірлік 7 8 8 8 8
Степной ауылдық округі әкімінің  ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау   бірлік 7 5,5 5,5 5,5 5,5
Степной ауылдық округі әкімінің аппаратын қызметтік автокөліктерін ұстау   саны 1 1 1 1 1
Степной ауылдық округі әкімінің аппаратын мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу   бірлік 3 3 2 0 3
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018  

2019

 

2020

 

2021

Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
17 745  

23 821

22 933 19 992 19 992

 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                                                   Ж.Спанов        

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «10» сәуір  №20 ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-««Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 022 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Степной ауылдық округі әкімі Ж.Спанов                                                     

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной  ауылдық округі әкімінің аппараты»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы №43-2 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты ауылдық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Машиналар,жабдықтар,өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi ҚР-ң Президентінің,Премьер-Министрдің,облыс,аудан әкімінің қаулы-қарарларын,шешімдерін сенімді іске асыруды қадағалау және қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4
Тозығы жеткен активтерді жаңарту жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2017 2018 ж
2019 ж 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Компьютер  сатып алу мың теңге 448,0 526,0 0 0 0
Рәміздерді сатып алу мың теңге 0 0 156,0 0 0
Материалдық емес активтерді сатып алу мың теңге 80,0 0 370,0 0 0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
528,0 526,0 526,0 0 0

 

 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                                                   Ж.Спанов    

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «10» сәуір  №20 ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-««Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Степной

коды және атауы:                                             ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»

және атауы:

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:         Степной ауылдық округінің әкімі  Ж.Спанов

 

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы  2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Степной ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының  2018 жылғы 26 желтоқсандағы №43-2 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты ауылдық
мазмұнына байланысты Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
іске  асыру тәсіліне  қарай жеке
ағымдағы/ даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2019 жыл 2020 жыл
Степной ауылдық округіндегі елді мекендерде көшелерді жарықтандыру Х Х
Х Х
Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Степной ауылының  Первомайская, Білім , Арал ауыл  Бабахчиева көшелерін жарықтандыру және тех қызмет көрсету 750,0 5788,0 1523,0 1523,0
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 750,0 5788,0 1523,0 1523,0

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                                                   Ж.Спанов                             

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта